Felda Raja Alias merupakan salah satu kawasan yang telah banyak menerima kemudahan seperti sekolah contohnya. tedapat tiga buah sekolah menegah di kawasan ini antaranya:

1) Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Serting

2) Sekolah Menengah Kebangsaan Seri jempol

 

 

Manakala terdapat tiga buah sekolah rendah yang telah dibina bagi memastikan pendidikan anak-anak peneroka disini terjamin. Antaranya termasuklah :

1) Sekolah kebangsaan serting 3 felda

2) Sekolah kebangsaan felda (serting)

3) Sekolah kebangsaan Bandar Baru Serting

 

 

Sementara di bahagian pendidikan awal kanak-kanak terdapat sejumlah 4 buah sekolah disetiap Felda Tadika Raja Alias 1,2,3 dan 4.