Faktor keselamatan merupakan antara aspek terpenting didalam sesebuah kawasan, tanpa adanya keselamatan maka segala bentuk jenayah akan mudah berlaku dikawasan tersebut. Di Felda Raja Alias 1 ini terdapat dua badan keselamatan yang diwujudkan antaranya Polis Diraja Malaysia dan juga Sukarelawan Malaysia (RELA). Kedua-dua Jabatan ini bekerjasama antara satu sama lain didalam mengawal keselamatan di kawasan Felda Raja Alias 1.

 RELA logo