Maklumat Pusat Internet

Faizi(Pengurus) / Fatin(Pen.Pengurus)
Alamat:
Pusat Internet Felda Raja Alias 1, D/A Bangunan JKKR Felda Raja Alias 1
Bandar Seri Jempol
Negeri Sembilan
72120
Malaysia
Telefon:
0132220232 (M) 0149220684(AM)
Hantar e-mel. Semua ruangan dengan tanda * adalah diperlukan.