AKTIVITI PERTANIAN 

 

 

Aktiviti pertanian menjadi sumber pendapatan penduduk setempat di Felda Raja Alias 1. Antara pertanian utama mereka termasuklah pokok kelapa sawit dan getah. 

Gambar menunjukkan sebahagian daripada ladang getah yang terdapat di Felda Raja Alias 1

penanaman getah juga menjadi sumber pendapatan utama peneroka di kawasan ini