Tarikh : 22 & 23 DISEMBER 2018
Masa : 10.00 am hingga 12.00 pm
Peserta   : 10 Orang 
Lokasi : PI Raja Alias 1

 

TUJUAN :-

- Kelas ini dianjurkan setiap minggu bertujuan memberi penerangan berkenaan subjek khusus iaitu Matametik  bagi memantapkan lagi pengusaan pelajar dan sebagai latih tubi tambahan buat mereka. sebagai latihan tambahan pengenalan komputer subjek intel juga di ajar.

 

AKTIVITI YANG DIJALANKAN:-

* memberi tunjukajar subjek berkenaan dengan memberi bantuan internet

* memberi perlepasan kepada pelajar untuk menggunakan Youtube sebagai tutorial mengaplikasikan eksperimen

* menggunakan kaedah  grouping sebagai cara pembelajaran yang efisyen

 

KLIK SINI UNTUK FOTO

_______________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh : 16 DISEMBER 2018
Masa : 10.00 am hingga 12.00 pm
Peserta   : 10 Orang 
Lokasi : PI Raja Alias 1

 

TUJUAN :-

- Kelas ini dianjurkan setiap minggu bertujuan memberi penerangan berkenaan subjek khusus iaitu sains dan dunia teknologi  bagi memantapkan lagi penguasaan pelajar dan sebagai latih tubi tambahan buat mereka. Nota yang diberikan adalah berdasarkan online web Tutor.com . 

 

AKTIVITI YANG DIJALANKAN:-

* memberi tunjukajar subjek berkenaan dengan memberi bantuan internet

* memberi perlepasan kepada pelajar untuk menggunakan google translate

* menggunakan kaedah  grouping sebagai cara pembelajaran yang efisyen

KLIK SINI UNTUK FOTO

____________________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh : 2 DISEMBER 2018
Masa : 10.00 am hingga 12.00 pm
Peserta   : 10 Orang 
Lokasi : PI Raja Alias 1

 

TUJUAN :-

- Kelas ini dianjurkan setiap minggu bertujuan memberi penerangan berkenaan subjek khusus iaitu sains dan dunia teknologi  bagi memantapkan lagi penguasaan pelajar dan sebagai latih tubi tambahan buat mereka. Nota yang diberikan adalah berdasarkan online web Tutor.com . 

 

AKTIVITI YANG DIJALANKAN:-

* memberi tunjukajar subjek berkenaan dengan memberi bantuan internet

* memberi perlepasan kepada pelajar untuk menggunakan google translate

* menggunakan kaedah  grouping sebagai cara pembelajaran yang efisyen

 KLIK SINI UNTUK FOTO

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh : 15 DISEMBER 2018
Masa : 10.00 am hingga 12.00 pm
Peserta   : 10 Orang 
Lokasi : PI Raja Alias 1

 

TUJUAN :-

- Kelas ini dianjurkan setiap minggu bertujuan memberi penerangan berkenaan subjek khusus iaitu bahasa Inggeris  bagi memantapkan lagi penguasaan pelajar dan sebagai latih tubi tambahan buat mereka. Nota yang diberikan adalah berdasarkan online web Tutor.com . Dan dalam sesi pembelajaraan minggu ini, pelajar diberi tugasan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris sepanjang pembelajaran. 

 

AKTIVITI YANG DIJALANKAN:-

* memberi tunjukajar subjek berkenaan dengan memberi bantuan internet

* memberi perlepasan kepada pelajar untuk menggunakan google translate

* menggunakan kaedah  grouping sebagai cara pembelajaran yang efisyen

KLIK SINI UNTUK FOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh : 1 DISEMBER 2018
Masa : 10.00 am hingga 12.00 pm
Peserta   : 10 Orang 
Lokasi : PI Raja Alias 1

 

TUJUAN :-

- Kelas ini dianjurkan setiap minggu bertujuan memberi penerangan berkenaan subjek khusus iaitu bahasa Inggeris  bagi memantapkan lagi penguasaan pelajar dan sebagai latih tubi tambahan buat mereka. Nota yang diberikan adalah berdasarkan online web Tutor.com . Dan dalam sesi pembelajaraan minggu ini, pelajar diberi tugasan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris sepanjang pembelajaran. 

 

AKTIVITI YANG DIJALANKAN:-

* memberi tunjukajar subjek berkenaan dengan memberi bantuan internet

* memberi perlepasan kepada pelajar untuk menggunakan google translate

* menggunakan kaedah  grouping sebagai cara pembelajaran yang efisyen

KLIK SINI UNTUK FOTO

_____________________________________________________________________________________________________________________________