Tarikh : 6 Oktober 2019 
Masa :10.00 am hingga11.00 am
Peserta   : Ahli PI
Lokasi : PI Raja Alias 1

 

TUJUAN :-

- Mendaftar akaun Website Powertoon untuk ahli baru dan membuat video untuk pertandingan video Pusat Internet 2019.

 

AKTIVITI YANG DIJALANKAN:- 

* Daftar akaun baru untuk log in

* mencipta video kepentingan Pusat Internet Kepada Masyarakat.

KLIK SINI UNTUK FOTO